Giới thiệu gương Người tốt - Việc tốt

Giới thiệu Gương người tốt - Việc tốt

Giới thiệu Gương người tốt - Việc tốt: cô Lê Thị Phương Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng