Hội thi làm bưu thiếp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hình ảnh học sinh tham gia hội thi 

Hình ảnh học sinh tham gia hội thi làm bưu thiếp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10