Tiết dạy trực tuyến của cô Hoàng Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng.

Giờ học trực tuyến lớp 2/5, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Long Khánh.

Giờ học trực tuyến lớp 2/5, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Long Khánh.