Bài giảng của cô Nguyễn Thị Thanh Hưởng, Trường MN Tuổi Thơ