A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

kem 233.chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19.pdf 

kem 233.cong-van-1398-bgddt-gdtc-2020-bao-dam-an-toan-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai_b00cd3dc89.pdf

 kem 233.Phu_luc_dinh_kem_1212.pdf


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan