Công văn V/v thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 
Công văn V/v tạm ngừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Nhờ các trường MN, MG chuyển đến các nhóm trẻ, lớp MGĐLTT trên địa bàn phường, xã)
Về việc khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch CIVID-19
V/v tạm ngừng hoạt động các điểm vui chơi giải trí để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19